OM MEG:

Erfaren journalist, redaktør og forlegger. Mangeårig erfaring innen kommunikasjon, 

radiokringkasting, dagsavis og fagpresse.

ABOUT ME:

Experienced journalist, editor and publisher. Many years of experience in communication, radio broadcasting, daily newspaper and trade press.
I dag:
Redaktør/daglig leder og eier av Havnemagasinet, et nasjonalt fagtidsskrift som fokuserer på aktiviteten i de norske trafikkhavnene. Bladet kom ut første gang i 1999. Mer om magasinet kan leses på www.havnemagasinet.no.

Today:
Editor/CEO and owner of Havnemagasinet, the Norwegian Port Magazine, which focuses on activities in the Norwegian commercial ports and terminal business. The journal was first published in 1999. www.havnemagasinet.no